Tjänster

Vi arbetar bakom kulisserna för att ditt företag ska bli starkare. Det är grunden till tillväxt, grunden till att du och dina anställda trivs, och grunden för att du ska vara offensiv i din utveckling. Detta gör vi genom att arbeta med företagens processer, kultur och attityder i hela kedjan, från ägare till styrelse, ledningsgrupp och personal.

Vi bryr oss om företag på lång sikt. Att göra affärer med oss ska vara ett åtagande från båda sidor. Det är inte lätt att växa och bygga företag – i så fall hade betydligt fler gjort det. Vi bygger inte på tur, utan på systematisk skicklighet. Vi ska fram, med en stor arbetsinsats, klok strategi och de bästa verktygen tillgängliga. Har du samma känsla som oss, så vill vi gå hela vägen fram.

Vår metod

Kom till poängen snabbt. Vi är inte intresserade av en åtta månaders utredning av ditt företag. Vi vill se vad ni kan och bör gå för att växa och bli mer effektiva.

Detta kan vi göra på två arbetsdagar. Er VD lägger fyra timmar, eventuell ledningsgrupp fyra timmar och delar av er personal lägger två timmar. Sen kan vi med största sannolikhet se vart ni kan och bör gå för att växa. Förändringen kan börja nu.

 

Tillväxtanalys
”På pricken rätt! Det är just precis det här vi ska arbeta med!” utropade VD:n till ett mindre företag i pappersmassaindustrin när vi i januari 2015 redovisade vår tillväxtanalys av företaget. Sedan gick det fort. De lågt hängande frukterna plockades omedelbart och personalen vittnar om ett större engagemang på kort sikt. Styrelsen fick ett stöd i sitt långsiktiga beslut om att växa från 15 miljoner i omsättning till 50 inom fem år. Vi följer med spänning de fortsatta stegen detta bolag tar på sin tillväxtresa.

Vad har ditt bolag för styrkor och svagheter? Under en dag genomförs en benchmarking av ditt företag, där vi utifrån tolv parametrar jämför ditt företag med de snabbast växande företagen i Sverige de senaste 20 åren. Med resultatet i din hand blir det enkelt att se var du ska göra insatser för att komma in i kraftig tillväxt.

Tillväxtanalysen är första steget i Kickstartprocessen, en process för att på ett år förändra ditt bolag till att nå ägarnas ambitioner och önskemål.

processen1

Översyn av er affärsmodell
”Nu äntligen kan jag förklara för mina anställda hur vi tjänar pengar” sa en ägare till en frisersalongkedja till mig redan 2013. Då hade vi genomfört den första delen av att kartlägga deras affärsmodell. Därefter såg hon snabbt att med ett par små förändringar kunde hon ta sig från en regional marknad till en nationell och därefter internationell marknad.

En affärsmodell beskriver den logiska grunden för hur en organisation skapar, levererar, och fångar värde. Vi använder en modell som kallas Business Model Canvas, där ni får ett verktyg att snabbt utveckla er affärsmodell. Vill ni se en kort introduktionsfilm till hur modellen fungerar, så titta här!

Skärmavbild 2016-05-30 kl. 16.42.37

Under tre halvdagar genomför vi tillsammans en kartläggning av er affärsmodell och söker vilka möjligheter som finns att lyfta bolaget ytterligare ett snäpp.

Visste du förresten att det är mer lönsamt att satsa på att utveckla din affärsmodell, istället för att utveckla nya produkter och processer? En undersökning av Boston Consulting group från 2009 visar att bolag som satsar på affärsmodellering växte med 8,5% över en treårsperiod, medan de som satsade på processer och produkter växte i snitt med 1,7%.

Styrning utifrån värdegrunder (SUV)
SUV är en modell som grundar för effektiva och välmående organisationer. Den kartlägger vilka grundläggande värderingar, motiv, mål och visioner som finns i organisationer. SUV ger din organisation följande tre delar:

  1. Frihet för anställda när samtliga är delaktiga och har definierat verksamhetens värderingar.
  2. Tydlig styrning samtidigt som ni skapar drivkraft hos personal.
  3. Möjlighet att enklare avgränsa er verksamhet och skapa fokus för ökad tillväxt

happy2

SUV spänner över flera områden samt är olika långa, olika intensiva och tar sig uttryck i alltifrån skräddarsydda företagsinterna program till enstaka kurser. Den röda tråden genom utbildningarna är att de är erfarenhets- och verklighetsbaserade för att ge verklig effekt.

Utbildningen innehåller en praktisk vägledning genom de verktyg som används vid analys, utveckling och implementering av följande delar:

Nuvarande kultur och värdegrund – ord eller rättesnöre?

Nuvarande ägardirektiv – att leva som man lär?

Analys

Värdering av mål och vision – realism eller floskler?

Åtgärdsförslag – hur skapa delaktighet?

Checklistor vid genomförande – vinsten med uppföljning.

Projektledning och systematiskt arbete
”Detta var jättebra, att få ett samlat grepp över hela processen samt tillhörande dokument som man lätt kan anpassa till sitt arbetssätt”, sa en kursdeltagare 2013 efter att Åkroken Business Incubator erbjudit kursen i projektledning.

Skoglund Konsult har utvecklade projektdokument som gör att nya som gamla projektledare får ett stöd att hålla en hög lägsta nivå och möjlighet att fokusera på de delar som kräver ledarskap istället för att fastna i administration.

Kursen ges i tre delar, där föreläsningar varvas med workshops.

Processkartläggning och kvalitetsledningssystem
Ett normalt svenskt företag har så kallade kvalitetsbristkostnader. Det är kostnader som uppstår i bolaget för att man brister i sin egen kvalitet. En tumregel är att detta ligger mellan 10-30% av företagets omsättning. Om ditt bolag omsätter 10 miljoner kronor är siffran alltså någonstans mellan 1 miljon och tre miljoner kronor i pengar som försvinner på grund av bristande kvalitet.

Det kan vara onödiga arbetsuppgifter, extra jobb till en missnöjd kund, extra resor eller inköp av ny utrustning. Skoglund Konsult hjälper till med att kartlägga dina processer. Tillsammans tar vi fram både vad ni gör bra och ska göra mer av och vad ni skulle tjäna på att rätta till. Det finns exempel på företag som redan under sittande utbildning sett åtgärder som omedelbart sparar in hundratusentals kronor redan det första året. Efter processen kan kunden certifiera sig enligt SMART ledningssystem som tillhandahålls av Miljökompassen AB.

Övrigt
Även marknadsanalyser, inspirationsföreläsningar och seminarieledning genomförs med kunder idag.

Kontakta mig på någon av kanalerna nedan så diskuterar vi vad vi kan göra tillsammans!

Mobil: 070 764 08 31
Twitter: @fredagarnu
Mailandreas.skoglund@fredagar.se
Linkedinhttps://www.linkedin.com/company/f%C3%B6retagsutveckling-fredagar
Skype: skoglund@fredagar.se
Facebookhttps://www.facebook.com/Fredagarnu